DỰ ÁN: TRUNG TÂM ĐÓNG GÓI BAO BÌ THIẾT BỊ ĐIỆN NANOCO

DỰ ÁN: TRUNG TÂM ĐÓNG GÓI BAO BÌ THIẾT BỊ ĐIỆN NANOCO

NHÀ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & KẾT CẤU THÉP TRƯỜNG PHÚ

NHÀ THẦU PHỤ:  ĐỨC TÍN WINDOW

HẠNG MỤC: CỬA CUỐN

Trả lời

Chat Facebook
Gọi điện ngay